TURİZM MEZUNLARI FEDERASYONU 1.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

TURİZM MEZUNLARI FEDERASYONU
1.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

 

Turizm Mezunları Federasyonu’nun 1.Olağan Genel Kurulu, 03.03.2023 tarihinde aşağıda belirtilen gündemle saat 10:00-17:00 arasında, Antalya,Side,Ramada Resort otelinde yapılacaktır.Yeterli çoğunluk sağlanamaması hâlinde ikinci toplantı, 17.03.2023 tarihinde yine 10:00-17:00 arası aynı adreste ve aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.
Saygılarımızla.

GÜNDEM

1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu,
2. Başkanlık Divanının Seçimi (Divan Başkanı, İki Üye),
3. Divan heyetine tutanakların ve evrakların imzalanması için yetki verilmesi,
4. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
5. Yeni Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,
6. 2023-2025 Dönemi Federasyon stratejisinin görüşülmesi.
7. 2023-2025 Dönemi tahminî bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
8. Dilek ve temenniler,
9. Kapanış.