1. Olağan Genel Kurul Toplantımız

 1. Olağan Genel Kurulumuzu başarıyla tamamladık. Türkiye’de daha iyi bir turizm için, dernek üyelerimize sağlayabileceğimiz faydalar üzerine konuştuk. Dernek tüzüğümüzde ve yönetimimizde değişiklikler gerçekleştirdik.

Kurul tutanağımıza buradan ulaşabilirsiniz: 1. Olağan Genel Kurul Tutanağı

 

1. Olğan Genel Kurul Toplantısı

 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA TURİZM MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ’nin olağan genel kurulu toplantısı yönetim kurulunun 26.08. 2021 tarihli ve 12 sayılı kararına istinaden 16 / 09 /2021 günü saat 19:00’ da Şehit Cevdet Koç cad. Tepebaşı mah. No: 69 da bulunan NG Enjoy Hotel’de toplanıldı.

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama yapıldı. 58 üyeden, 40 üye’nin katıldığı tespit edilmiş ve çoğunluğun sağlanması üzerine toplantıya başlanmıştır.
 2. Açılışı yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Gülazem Berk söz almıştır.
 3. Açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçimine geçilmiştir.
 4. Divan Heyeti Başkanlığına Faruk Nalçacı Katip üyeliklerine Hilal Tantan ve Nuray Sarı getirilmiştir.
 5. Divan Başkanlığınca İstiklal marşı ve saygı duruşu yaptırıldıktan sonra gündeme geçildi.
 6. Yönetim kurulu faaliyet raporu Veysel Uğurlu tarafından okunarak ibra edildi.
 7. Halil Tarakçı söz alarak dernek üyelik bilgileri ile ilgili bilgi verdi. Onursal üyeler açıklandı.
 8. Dernek onursal üyeleri sırası ile söz alarak temennilerini bildirdi.
 9. Dernek tüzük değişikliği genel kurul tarafından onaylanmıştır.
 10. Tüzük değişikliği ise aşağıda ki gibi olmuştur.

Tüzüğümüzde;

Değiştirilmesi önerilen madde 10 eski hali;

‘Madde 10 – Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yukarıda ki madde 10 – aşağıda ki şekilde değişiklik önergesi genel kurula sunuldu. Ve genel kurulca bu değişikliğin yapılmasına oy birliği ile onay verildi.

Değiştirilmesi önerilen madde 10 yeni hali;

Madde 10 – Yönetim Kurulu dokuz asil ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

 1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Yeni Yönetim ve denetim kurulları seçildi.

 

 

YÖNETİM KURULU ASİL YÖNETİM KURULU YEDEK

1. GÜLAZEM BERK 1. FATMA BETÜL KARABACAK

2. VEYSEL UĞURLU 2. KÜBRA EMECAN

3. KADİR KÜÇÜKAYDIN 3. EROL YALÇINKAYA

4. FARUK NALÇACI 4. İSMAİL ÇALIK

5. OĞUZHAN TURAN 5. FATİH KEREM TEKŞEN

6. HALİL TARAKCİ 6. FİRDEVS UZUN

7. HASAN ŞAKAR 7. GÖKTUĞ ÖZCAN

8. NURAY SARI 8. CENK ÇOŞKUN

9. HİLAL TANTAN 9. ERKAN YALÇINLI

DENETLEME KURULU ASİL DENETLEME KURULU YEDEK

1. ENGİN BERK 1. ÖZNUR ERDOĞAN

2. ZUHAL ÖMÜR TARAKÇI 2. FUAT SERDAROĞLU

3. ÖZGÜN BARIŞ YILMAZ 3. YEŞİM UYAR

Madde 9- Dilek ve temennilere geçildi. Üyelerimizden Tezcan Özdemir, Hakan Balcan, Ali İhsan Bilgi, Oğuz Türkay, Orhan Batman, Burhanettin Zengin, Suat Delidere, Kadir Küçük Aydın söz alarak” temenni ve görüşlerini belirtmiştir. Başka söz alan olmamıştır.

Madde 10- Derneğin Genel Kurulu gündem ve tüzüğe uygun olarak olarak yerine getirilerek saat 21:00 ‘da toplantı bitirilmiştir.

Faruk Nalçacı Nuray Sarı Hilal Tantan

Divan Başkanı Katip Üye Katip Üye

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.