SAKARYA VİLAYETİNDE YAPILAN TURİZM EĞİTİMİNİN TARİHÇESİ

Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi
Sakarya vilayetinde ön lisans düzeyinde ilk turizm eğitimi 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesine bağlı Sakarya Meslek Yüksekokulu bünyesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği programı altında eğitime başlamıştır. 1992 yılında ise Sakarya Üniversitesi bünyesine alınmıştır. Aynı tür programları tek MYO bünyesinde toplama projesi kapsamında 2011 yılında Sakarya Meslek Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı kapatılarak Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesine aktarılmıştır.
Karasu Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Turizm ve Otel İşletmeciliği programı 2000 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Halen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi çatısı altında turizm eğitimine ön lisans düzeyinde devam etmektedir.

Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu, Sakarya Üniversitesi’ne bağlı Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu olarak 2011 yılında kurulmuştur. 2018 yılında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bağlanmış ve ismi Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.
Sakarya vilayetinde turizm alanında ön lisans eğitimi veren kurumlardan günümüz itibariyle 2500 öğrencinin mezun olduğu tahmin edilmektedir.

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi
Turizm İşletmeciliği Bölümü lisans düzeyinde ilk olarak 2001-2002 akademik yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2011-2016 yılları arasında ise İşletme Fakültesi bünyesinde öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 2016 yılından itibaren ise yeni kurulan Turizm Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Halen 2018 yılında kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bölüm 20 yılda yaklaşık 1700 mezun vermiştir. Mezun öğrencilerimiz ağırlıklı olarak İstanbul ve Marmara bölgesinde farklı pozisyonlarda çalışmaktadır. Bölüm Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu tarafından 2020 yılında Akredite edilerek kalitesini tescil etmiştir.

Lisansüstü Düzeyde Turizm Eğitimi
Lisansüstü düzeyde ise Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında kurulan Turizm İşletmeciliği Bilim Dalında ilk olarak 1998-1999 akademik yılında hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır. Daha sonra 2002 yılında Turizm İşletmeciliği Enstitü Anabilim Dalı kurulmuştur. 2010 yılından itibaren doktora öğrencisi kabul etmeye başlamıştır. Anabilim dalımız 2018 yılında kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlanmıştır. Anabilim Dalı yaklaşık 23 yılda 70 bilim doktoru ve 250 bilim uzmanı mezun vermiştir. Mezunlarımızın çoğu Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.